Expert: Tufft ta över efter Sten Tolgfors

2:06 min

Den försvarsminister som får ta över efter Sten Tolgfors har stora utmaningar framför sig. Tolgfors slutord var att ekonomin är i balans och att de stora besluten om ett frivilligt, insatsberett försvar är fattade. Men så enkel är inte verkligheten, enligt Stefan Ring, generalsekreterare i Allmänna försvarsföreningen.

– Det övergripande problemet är att regeringens retorik i hög grad är att man hävdat att de beslut som man tagit redan är genomförda, det är så att säga klart det man tänkt sig genomföra, och så är ju givetvis inte fallet, säger han.

Ett försvar där frivilliga ersatt värnpliktiga är nu i gångsatt. Samtidigt ska försvaret bli mer användbart då soldater från och med nu anställs i exempelvis sex år och ska vara beredda att snabbt rycka ut i Sverige eller internationellt om det behövs.

Stefan Ring pekar, liksom flera andra experter, på frågetecken för hur systemet i praktiken kommer att fungera och som en ny försvarsminister måste hantera.

– Vi vet inte hur det kommer att gå att rekrytera folk till de befattningarna, vi vet inte heller hur soldaterna kommer att trivas i försvarsmakten och stanna kvar.

Det kan alltså bli dyrt att rekrytera folk, och skulle de anställda sluta tidigare än planerat så kommer kostnaderna att stiga och försvarsekonomin att få problem. Sannolikt måste också soldaterna få öva mer än tidigare så att inte livet som anställd soldat blir för tråkigt, och då stiger också kostnaderna.

En annan avgörande punkt är Försvarsmaktens utrustning. Senast 2020 krävs exempelvis nya u-båtar och tunga fordon då flera stora inköp skjutits upp och samtidigt ska Jas Gripen uppgraderas. Försvarsledningen har varit tydlig med att det här, det räcker inte budgeten till efter 2014. Så då kan den behöva höjas, eller förmågor väljas bort  - ett val för försvarsministern. Stefan Ring.

– Det är ju tveksamt om de resurserna finns inom de försvarsanslag som gäller, säger han.

De senaste åren har försvarets ekonomi gått med överskott. Men priset har ofta varit inställda övningar och det har gjort att många försvarsanställda har ifrågasatt om organisationen egentligen klarar sina uppgifter. Något riktigt stor gemensam försvarsövning har exempelvis inte hållits på 20 år.