Nytt utredningsförslag

Polisen blir en enda myndighet

1:32 min

I dag presenterade polisorganisations-kommittén sitt betänkande om polisens framtid för justitieminister Beatrice Ask. Kärnan i förslaget är att Rikspolisstyrelsen, Statens Kriminaltekniska Laboratorium och Sveriges 21 regionala polismyndigheter ska gå samman till en enda rikstäckande polismyndighet.

Förslaget har redan tidigare varit väl känt och i Gävleborg ser länspolismästaren Christina Forsberg positivt på förändringarna.

- Fördelarna är att vi får en samordning av den totala polisens resurser i landet. Vi kan få hjälp i Gävleborg lättare när vi behöver det. Och det passar väl samman med det utvecklingsarbete vi jobbar med här i Gävleborg, säger hon.

Omorganisation för miljoner

Omstruktureringen beräknas kosta 200 miljoner och vara klar den 1 januari 2015. Men Christina Forsberg tror inte att förändringarna egentligen ingen större skillnad för den enskilde medborgaren i Gävleborg.

- Egentligen inte så mycket. Förhoppningsvis kommer den enskilde medborgaren att se fler poliser på gator och torg, samtidigt som polisutredningarna blir mer effektiva än i dag.

Ökat samarbete med kommunerna

Regeringens utredare vill också ställa högre krav på polisen att samarbeta med kommunerna, för att förhindra brottslighet. Men inte heller det innebär någon större skillnad jämfört med i dag, hävdar länspolismästare Christina Forsberg.

Vad innebär förändringarna för ditt jobb, då?

- Att jag som länspolismästare och myndighetschef får hitta något annat att göra.

Angelica Ränttilä
angelica.ranttila@sverigesradio.se