USA pressar på för köpstopp på olja från Iran

1:57 min

USA:s president Barack Obama har beslutat att gå vidare med skärpta sanktioner mot Iran. Länder som fortsätter att köpa olja från Iran kommer att få svårare att handla med USA. Länderna har tre månader på sig att avbryta eller starkt minska sin oljeimport.

USA köper för egen del ingen olja från Iran. Sanktionerna syftar till att andra länder ska tvingas sluta importera.

Sanktionerna röstades igenom i den amerikanska kongressen strax före nyår men president Obama gavs tre månader, till i går, att besluta om det var lämpligt att börja genomföra dem. Nu har Obama alltså givit klartecken att gå vidare med bojkotten.

De länder som den sista juni fortsätter att köpa större mängder iransk olja kommer att få sina berörda banker svartlistade i USA, de får inte göra några affärer där och det kommer i sin tur att drabba handeln mellan länderna i fråga och USA.

Tanken är förstås att länderna ska anse kontakterna med USA viktigare än med Iran, så att de väljer att sluta köpa olja och att Irans exportinkomster därmed stryps.

Syftet är att det ska tvinga Iran att ge upp sitt kärntekniska program som USA anser handlar om att utveckla kärnvapen. Iran säger att det är vanlig civil kärnkraft.

Det är oklart hur effektiva sanktionerna kan bli. Lagen är full av kryphål och redan har USA undantagit tio EU-länder och Japan. De har redan minskat på oljeinköpen.

Framförallt handlar det istället om tre länder: Indien, Sydkorea och inte minst Kina. USA är starkt beroende av Kina, så det kan vara ett tveeggat svärd.

Sanktionerna kan också slå tillbaka mot Obama om brist på olja på världsmarknaden skulle leda till att bensinpriset ökade kraftigt. Det har redan stigit med 20 procent i USA i år och det är något som gör många vanliga amerikaner vansinniga.

Men Obama sa att det finns tillräckligt mycket olja, och skulle det bli problem är Vita huset berett att börja tömma USA:s strategiska buffertlager.