''Dålig demokrati i Skinnsberg''

Demokratin i Skinnskatteberg fungerar inte som den ska, har fyra gymnasieungdomar funnit i en undersökning de gjort i skolan om vem som har makten i kommunen och hur Skinnskattebergsborna tycker att de kan påverka kommunpolitiken.
''45 procent av de tillfrågade i en enkät tyckte inte att de hade något att säga till om och 50 procent visste inte hur kommunfullmäktige fungerade'', berättar en av de fyra Lina Lindgren, andra året på samhällsprogrammet på Brinellskolan i Fagersta, till P4 Västmanland. ''Man har ju fått en bild i skolböckerna om hur det ska fungera. Sedan när man kommer dit är det helt annorlunda'', säger en annan av de fyra, Martin Lindström. Vem är det då enligt honom som har makten i en kommun? ''Det är väl de som är insatta. Det blir de som är anställda i förvaltningarna och de som är engagerade, politikerna, och det blir ju betydligt färre än de 31 som sitter i kommunfullmäktige. I vissa fall tar ju tjänstemännen och initiativ och styr, och man kan ju tänka att 'de är ju experter, de har ju många bra idéer' men det är ju inte så det är tänkt att vara - de ska ju genomföra de praktiska delarna och politikerna komma med idéerna utifrån medborgarna''. Vad sade då politikerna i Skinnskatteberg, när Lina, Martin, Isak Riber och Elsa Erman redovisade resultatet av sin undersökning? ''Vissa i kommunfullmäktige blev litet förbryllade, för de hade kanske inte vetat om det här, de är kanske så inkörda i systemet, de blev chockade, en del, och en del vet om att det är så här och det är de som har fördelar i systemet''.