Ny grupp ska ta tag i problem

För att möta problemen som finns bland vissa barn och ungdomar i Ljustadalen, bildas nu en grupp där bland andra polis och socialtjänst ingår.
I gruppen ingår representanter från socialtjänsten, kultur och fritidsförvaltningen, polisen och skolan. Gruppens arbeta ska leda fram till konkreta insatser säger skoldistriktschef Marianne Staf Gäldin. Ett exempel är att ta tag i problemen som finns på Ljustadalens skola. Och det behövs breda insatser för att ta hand möta problemen som finns bland vissa barn och ungdomar, för det handlar inte bara om problem som finns på skolan.