Västernorrland

Brist på kunskap inom rättsväsendet

1:43 min

Polis och domstolar i länet har dåliga kunskaper om diagnoser som ADHD, autism och Aspergers syndrom. Det visar en rundringning som P4 Västernorrland gjort.

Kunskapsbristerna innebär att personer kan bli misstolkade, felaktigt misstänkta eller att brottsoffer inte behandlas rättssäkert.

Bengt Norlander på föreningen Attention i Sundsvall berättar om en medlem som inte behandlades korrekt under en brottsutredning.

– Han fick inte tillfälle att ha en advokat närvarande vid det inledade förhöret. Polisen borde också ha kunnat förbereda mannen bättre inför de förhör som väntade säger Bengt Norlander på Attention i Sundsvall/Timrå.

Kunskapsbrist inom hela rättsväsendet
Trots att polisen visste att mannen hade ett mentalt funktionshinder hade de ingen med rätt kunskaper att förhöra honom.

Och problemet är större än så. Även åklagarna, tingsrätterna och advokaterna har ingen utbildning att rätt kunna förhöra, bemöta och förstå en person med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som diagnoserna formellt kallas.

– Man får därmed inte fram den förhördes åsikter i frågan och det kan bli svårt att få reda på vad som egentligen har hänt, säger Bengt Norlander på Attention i Sundsvall/Timrå.

Inte rättsäkert
Kunskapsbristerna hos polisen och rättsväsendet skapar en rättsosäkerhet där fel personer kan misstänkas för brott och brottsutredningar kan läggas ner felaktigt.

Det menar Anita Edström på Autism- och Aspergersföreningen i Sundsvall som berättar om ett aktuellt fall i södra Sverige där en flicka utsatts för våldtäkt men förövaren blev friad.

– En 17-årig flicka med aspergers syndrom har utsatts för sexellt övergrepp. Men mannen friades på grund av att flickans sätt att uttrycka sig varit svårttolkade, säger Anita Edström.

Polisen får ingen utbildning
Stefan Edin på polisen i Västernorrland bekräftar kunskapsbristen. Inte ens på polishögskolan ingår det hur man möter personer med de här diagnoserna och internt inom polisen finns det inte heller någon utbildning att gå.

– Självklart är det en del vi borde förbättra. Tror det finns ett behov, säger Stefan Edin på polisen i Sundsvall

– Det borde så klart vara en obligatorisk del i polisutbildningarna. Har man inte fått det borde polis och rättsväsende vända sig till de organisationer som är experter på de här diagnoserna, säger Bengt Norlander på Attention i Sundsvall/Timrå.

Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel ADHD, autism och aspergers syndrom