Förslag på hårdare styrning av demensvården

2:24 min

I dag, måndag, kommer Socialstyrelsen att föreslå en hårdare statlig styrning av demensvården. Kommunerna måste bemanna utifrån de dementas individuella behov, säger avdelningschef Anders Printz vid Socialstyrelsen.

– De här reglerna kommer att vara bindande regler, som innebär att kommunerna måste redovisa vilka behov äldre personer med demenssjukdom har och hur man har bemannat och i vilken grad man tagit hänsyn till det här, säger avdelningschef Anders Printz vid Socialstyrelsen.

Han tillägger att om kommunerna inte har gjort det så måste de ändra på det och se till att det finns tillräckligt med resurser.

Detta är första gången som Socialstyrelsen vill föreskriva hur demensboenden ska bemannas. Hittills har det saknats sådana regler och de allmänna skrivningarna om kvalitet har inte lett till att äldre får den omsorg de behöver och har rätt till.

Socialstyrelsen vill att kommunernas socialnämnder ska göra individuell prövning av vilken hjälp med till exempel mat, hygien, och promenader  som den demente behöver. 

Eftersom deras hälsotillstånd kan ändras snabbt, kan det bli nödvändigt att ofta ändra bemanningen.

– Vi ställer också krav på att man ska göra kontinuerliga uppföljningar, något man inte gör alls idag. Det är oerhört viktigt att man följer upp hur behoven förändras så man vet att resurserna är tillräckliga just för de tillstånd som är för tillfället, säger Anders Printz.

Socialstyrelsen föreslår också att demensboenden ska ha personal hela natten.

– I vår tillsyn för ett år sedan såg vi att på sex av tio boenden lämnade man de demenssjuka ensamma en del av natten och det accepterar vi inte längre utan nu ställer vi krav på att man måste ha personal tillgängliga hela natten för de demenssjuka. 

En omdiskuterad fråga har varit om Socialstyrelsen ska sätta en minimi-norm för bemanning i demensboenden.

– Om man sätter en särskild siffra är risken att den blir för låg, det är just de behov som gäller på det här boendet som ska vara tillgodosedda, förklarar Anders Printz.

Socialstyrelsens förslag ska nu ut på remiss. Förra hösten kom demensvården i Piteå i fokus, då undersköterskan Elisabeth Marklund slog larm om brister i äldreomsorgen. Hon välkomnar bindande regler, men frågar sig hur de äldres behov ska säkras.

– Det blir ju intressant vad de plockat fram för mätinstrument till att kunna mäta individens behov. Om den är bra och slår bra, så kan det ju bli bra i alla fall. Men jag tycker det är ganska enkelt att säga att tre personal behövs, minst. Någon måste alltid hålla uppsikt i korridor och dagrum, säger Elisabeth Marklund.