Fortfarande inget besked om Skut

Det råder fortfarande delade meningar om Svenska Kyrkan i Utlandet, det vill säga Skut, ska förläggas till Visby eller inte. Den största gruppen av remissinstanser anser att utlandskyrkan ska samordnas med Visby stift, men en nästan lika stor grupp vill att det inrättas en utlandsbiskop med säte i Uppsala. En mindre grupp inom svenska kyrkan tycker att ärkebiskopen ska ta huvudansvar för svenska kyrkan i utlandet. Nästa vecka ska kyrkostyrelsen se över remissvaren.