Seminarium om kvinnomisshandel

Idag uppmärksammas kvinnomisshandel i Västerås, och särskilt mannens roll i misshandeln av kvinnor. Det är ''Den regionala samverkansgruppen för att bekämpa mäns våld i Västmanland'' som arrangerar ett seminarium med rubriken ''Varför slår män kvinnor''. Runt 500 personer från Västmanlands offentliga förvaltningar är med.
- Förhoppningsvis leder det här seminariet till att många av dem uppmärksammar frågorna mer än vad som sker i dag, säger Ingegerd Sahlström från Nationellt råd för kvinnofrid till P4 Västmanland.