Stopp för fiske rekommenderas

Havsforskarna rekommenderar nu ett totalstopp för allt fiske efter matfisk i Skagerack och Kattegatt. Henrik Svedäng vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil har under tre års tid provtrålat utmed västkusten med jämna mellanrum och han betecknar situationen som en ren katastrof. Han säger till Radio Väst att bestånden av matfisk nära kusten har minskat stadigt och att det idag i stort sett inte finns någon matfisk kvar i de här vattnen.