Allt fler vårtecken

Vårtecknen blir allt fler. Idag har till exempel SOS gått ut med årets föresta brandvarning då risken för brand i skog och mark är stor på sina ställen. Idag har också ringmärkningen på ottenby fågelstation kommit igång. Någon storfångst blev det inte på grund av ogynsamma vindar som gjorde att bara några få nät kunde anvädas. Men en koltrast, en gärdsmyg, några blåmesar och ett para talgoxar fastnade i näten