Rekordhög arbetslöshet i eurozonen

1:38 min

Skuldkrisen inom eurozonen får tydligare följder. Ny statistik visar nu att arbetslösheten i området är den högsta sedan euron infördes. Siffrorna visar också att skillnaderna ökar mellan de norra och södra medlemsländerna.

10,8 procent eller ca 17 miljoner människor, det är den nya trista rekordsiffran när det gäller euroområdets arbetslöshet sedan euron började användas 1999 visar ny statistik från EU.

Siffran gäller för februari månad och jämfört med januari är det en ökning med 0,1 procentenheter och arbetslösheten väntas under mars månad fortsätta stiga upp mot 11 procent. Det var dessutom tionde månaden i rad som arbetslösheten stigit i euroområdet.

Värst är läget förstås i de av skuldkrisen mest drabbade länderna. Spanien har flest arbetslösa, över 23 procent, Portugal över 15 procent och Italien upp mot 10 procent.

Bäst går det just nu för Österrike, som redovisar 4,2 procents arbetslöshet, Holland med 4,9 och Tyskland, 5,7.

Den totala bilden av arbetslöshetsläget i Euroområdet visar alltså på ett Sydeuropa som halkar efter och ett Nord- och Mellaneuropa som går förhållandevis bra.

Den negativa bilden förstärktes av att tillverkningsindustrins aktivitet minskade inom euroområdet under februari och det för åttonde månaden i rad.

De dystra siffrorna lär spä på debatten om behovet av tillväxtfrämjande åtgärder från EU och länderna inom euroområdet. Hittills har åtgärderna mot skuldkrisen mest handlat om budgetåtstramningar och nya skuldregleringsbestämmelser.

På onsdag har Europeiska centralbankens styrelse sitt månatliga möte, men trots de negativa siffrorna så väntas ECB inte sänka sin viktigaste styrränta utan ligga kvar på 1 procent. Orsaken är oron för stigande inflation.