Växjö

"Nu måste Linnéuniversitetets ledning lyssna"

1:37 min

Nu måste universitetsledningen lyssna, det säger Anders Fröjmark som är vice ordförande i Saco på Linnéuniversitetet efter att 41 professorer protesterat mot det nya organisationsförslaget som universitetsledningen lagt fram.

– Om det kommer en så kraftig signal från våra främsta företrädare vore det ju mycket, mycket märkligt om inte ledningen lyssnar, säger han.

Det stormar rejält på universitetet. Orsaken är ett nytt organisationsförslag som upprört på många olika nivåer. Fackförbundet Saco har tidigare kommit med invändningar som att det går för fort och att det är illa genomtänkt har fackförbundet tidigare hävdat.

Nu har även professorena gett sig in i leken. 41 professorer har undertecknat en protestskrivelse där de ifrågasätter hela förslaget, dess bakgrund, lämplighet och nytta som professorena formulerar det.

De pekar på att kärnverksamheten, alltså undervisning och forskning, verkar ha kommit bort, och kräver dessutom ett fortsatt inflytande över chefstillsättningar.

Anders Fröjmark menar att den organisationsförändring som föreslagit riskerar att försämra universitetets möjligheter att rekrytera kompetent personal.

– En av de strategiskt viktigare frågorna vi står inför i framtiden är rekrytering av kompetent personal, då måste vi visa att vi har en lyhörd universitetsledning och att man har en möjlighet att påverka sin verksamhet, säger Anders Fröjmark.

Lena Pettersson
lena.pettersson@sverigesradio.se