FN: Svenska klimatprojekt kraftigt överdrivna

1:59 min

Två svenska projekt för utsläppsminskningar av koldioxid i Rwanda kommer bara att uppnå fem procent av påstådda klimatvinster säger FN som godkänt projekten, men underkänt beräkningarna. Det är oklart vad som ska hända nu med Energimyndighetens miljonsatsning. Hittills har 25 % av de planerade vattenreningsanläggningarna hunnit byggas.

RÄTTELSE 3/4 kl. 16.40: Energimyndigheten har inte dragit sig ur projekten och försöker hitta en lösning så att projekten kan leverera utsläppsreduktioner. Energimyndigheten anser också att det är för tidigt att säga om pengarna gått förlorade.

Tillsammans med Energimyndighetens projektledare Kenneth Möllersten står vi på den dammiga huvudgatan i en liten by i Rwanda liknande de byar där projekten var tänkta att realiseras.
- Det var ett projekt som skulle leverera renat vatten till ett antal skolor och vattenreningen skulle få sin energi från solel, säger Kenneth Möllersten.

Det rena vattnet till byborna var tänkt att spara in stora koldioxidutsläpp. Utsläpp som Sverige skulle få tillgodoräkna sig enligt reglerna i Kyotoprotokollet. Genom att betala för minskade utsläpp i fattiga länder så minskar alltså Sverige sin egen klimatpåverkan.

För att komma fram till hur mycket koldioxidutsläpp projekten i Rwanda skulle spara in, så räknade Energimyndigheten och företaget de samarbetade med, att varje person i byarna använder 20 liter dricksvatten per dag  och att det måste kokas över öppen eld för att bli drickbart, med stora koldioxidutsläpp som följd.

Problemet är bara att så gott som ingen kokar vatten i Rwanda utan dricker det som det är. Alltså finns det inga koldioxidutsläpp att spara in. Det var precis vad FN, som är den organisation som måste godkänna de här projekten, reagerade på när de granskade projektet. Enligt FN skulle besparingen på sin höjd bli fem procent av det som Energimyndigheten räknat med. Cirka en miljon kronor har Energimyndigheten hittills investerat i projekten.

Eftersom projekttypen är ny så var det ingen som visste hur man skulle räkna här, menar Kenneth Möllersten.

– Vi använde expertis som fanns, men FN:s bedömning skilde sig från vår

Om man varit runt lite i Afrika så vet man att folk kokar inte 20 liter vatten/dag, så vad säger det om era experter?

– Jag tycker vi hade en väldigt rimlig ansats eftersom vi utgick från humanitära förhållanden i en positiv riktning, svarar Kenneth Möllersten.

Marcus Hansson & Peter Bjurbo
klotet@sr.se