1 000 mattelärare utbildas till att coacha kollegor

1:59 min

Matematikundervisningen är för dålig i svenska skolor, anser utbildningsminister Jan Björklund. Regeringen har därför beslutat att avsätta pengar för att utbilda duktiga matematiklärare att i sin tur undervisa sina kollegor.

Utbildningsminister Jan Björklund:

– En mycket viktig orsak till varför matteundervisningen inte ger tillräckliga resultat, det är att det undervisas på fel sätt i klassrummen. Lärarna undervisar för lite utan man låter eleverna själva lösa uppgifter, sida upp och sida ner, timme efter timme utan att läraren förklarar och berättar och instruerar.

Det här är en del av den satsning som regeringen sedan tidigare valt att göra på matematikämnet i skolan. Fram till år 2016 hoppas Jan Björklund att upp emot 50 000 matematiklärare ska förbättra sitt sätt att undervisa med hjälp av omkring 1 000 lärare som ska utbildas till att bli coacher för sina kollegor.

– Det är alltså duktiga och skickliga mattelärare som får nedsatt arbetstid för sin egen undervisning för att i stället coacha andra och hjälpa andra. Att sitta med på lektioner kan det vara eller att ha särskilda studiegrupper i hur man undervisar för att alla elever ska hänga med och förstå. Det finns en lång rad sätt att genomföra detta i praktiken.

– Det handlar egentligen rätt mycket om en övergång till en mer traditionell katederundervisning, det vill säga att läraren för eleverna förklarar, berättar, instruerar, repeterar, diskuterar i helklass med eleverna, och har mindre grupper också för den delen.

Skolverket har redan tidigare föreslagit en liknande metod, med hänvisning till att forskning visar att bättre undervisning är det enda sättet att få eleverna att lära sig mer - och det blir också Skolverket som tillsammans med Nationellt centrum för matematikutbildning ansvarar för det här projektet.

Men Metta Fjelkner som är ordförande för Lärarnas riksförbund tycker att det som saknas är utbildare lärare:

– Jag vill påstå att ett utav de största problemen är att allt för många elever undervisas av personer som saknar relevant utbildning i matematik. Man måste öka attraktiviteten i läraryrket.