Sverige får kritik för miljösatsning utomlands

10 min

Sverige minskar landets koldioxidutsläpp genom satsningar i fattiga länder - en tredjedel av de svenska utsläppsminskningarna fram till 2020 ska göras i andra länder. Men FN underkänner nu klimatnyttan med två svenska projekt i Rwanda. Diskussion mellan Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet och Lars Hjälmered, Moderat och ledamot i miljö-och jordbruksutskottet. (RÄTTELSE införd 120403).