Inga planer för Slottsmöllan

Kommunledningen i Halmstad vill vänta med besked om vad som ska hända i framtiden för området kring Slottsmöllans nedlagda tegelbruk.
Fastighetsägaren Jan Widiksson har ansökt om att få bygga stormarknader för livsmedel och byggvaror, och eventuellt också en friskola på platsen. Stadsbyggnadskontoret föreslår nu politikerna att det först ska göras en översiktsplan för området som begränsas av Örjans Vall, Nissan och motorvägen. Först efter det kan det bli aktuellt att mera i detalj bestämma vad som kan byggas på området.