Är svensk narkotikapolitik ovetenskaplig?

10 min

2010 dog 420 svenskar på grund av sitt narkotikamissbruk. Detta är den högsta siffran hittills. På 20 år har siffran mer än fördubblats. Detta trots att det finns forskning som visar att liv skulle kunna sparas om narkotikapolitiken inte endast fokuserade på att få missbrukare ur sitt beroende utan också på att få dem att överleva. Karin miste sin son för 10 år sedan i en överdos heroin. Detta kort efter att hans medicinering med Subutex avbrutits. Heroinisten Stefan tvingades in i kriminalitet och övervägde självmord när han kastades ut från sin medicinering med subutex, på grund av ett missförstånd. Utan sin pappa hade han inte levt idag, säger han. Reportage av Marie Nilsson Boij och efterföljande samtal med Maria Larsson, folkhälsominister (KD). 16-timmen