Ändrade sjukförsäkringen fick liten effekt

1:48 min

Försäkringskassan redovisar i dag de första resultaten efter regeringens ändringar i sjukförsäkringen, som trädde i kraft vid årsskiftet. Ändringarna var tänkta att mildra bedömningarna så att färre sjuka skulle falla mellan stolarna. Men Försäkringskassans siffror visar att betydligt färre än förväntat omfattas.

Regeringen ändrade sjukregler från 2008 har fått mycket kritik och ledde för ett år sen fram till att den då relativt nya sjukförsäkringsministern Ulf Kristersson presenterade en rad mildringar som skulle hjälpa människor som kom i kläm.

Men de första siffrorna visar att bara 14 personer under januari och februari fick stanna kvar i sjukförsäkringen på grund av det nya "oskälighetsbegreppet".

När Försäkringskassan räknade i somras trodde man att hela 7 500 personer kunde omfattas. Även om det blev färre än väntat menar försäkringsdirektör Svante Borg att det ändå visar på något, bara 14 personer fått stanna.

– Ja, den visar att det faktiskt går att få, att vi gör bedömningar oskäligt, men samtidigt måste vi få mer statistik för att säga om vi har en bra tillämpning eller inte.

I dag presenterade Försäkringskassan också de första siffrorna över hur många som fått den nya ersättningen för de så kallade "nollklassade som utförsäkrats från den tidsbegränsade förtidspensionen".

I somras räknade Försäkringskassan att 11 000 kunde omfattas för den nya ersättningen. Men i stället blev utfallet för januari och februari 260 stycken.

Laura Hartman är ny analyschef på Försäkringskassan och förklarar varför regeländringarna vid årsskiftet, som var tänkta att mildra sjukreglernas effekt, blev så blygsamma.

– Det är fortfarande för tidigt för oss att isolera om det är för få, att det finns personer som egentligen borde ha fått det här som inte har fått, och inte har sökt ännu eller om det helt enkelt är så att andra saker har hänt. Om man har fått annan typ av ersättning eller att det har hänt någonting annat som har fångat de här personerna. Det är helt enkelt för tidigt för oss att säga.