Gävleborg

Vargutredningen föreslår viss jakt

1:28 min

I dag presenterades rovdjursutredningen på Rosenbad i Stockholm. Efter två års utredning har Regeringens utredare Lars-Erik Liljelund kommit fram till att en"gynnsam bevarandestatus" för vargen kräver att vargstammen ökar till 450 vargar. Samtidigt öppnar han för viss jakt.

Det utredningsförslaget överensstämmer med ett delbetänkande i vilket Lars-Erik Liljelund redan tidigare nämnt en siffra på 450 djur de närmaste 10 åren. Nytt är däremot beskedet att en sådan storlek på vargstammen kan tillåta jakt, utan att det kommer i konflikt med EU-kommissionens krav på svenska vargens bevarandestatus.

- Ja, min bedömning är att det med en sådan vargpopulation finns ett utrymme i EU-direktivet för viss förvaltningsjakt, förklarar Lars-Erik Liljelund.

Vargjakt är nödvändig

Lars-Erik Liljelund öppnar alltså upp för det som kallas för förvaltningsjakt, till skillnad från den licensjakt jakt som tidigare bedrivits på varg tidigare.

Med förvaltningsjakt menas sådan jakt som också bedrivs på andra djur som förvaltas för långsiktigt bevarande - älgjakt är bara ett exempel. En sådan förvaltning av vargstammen måste komma till stånd ganska snart säger Lars-Erik Liljelund:

- Vargen har en så snabb reproduktionsförmåga att vi redan nästa år har 450 individer, konstaterar han.

Inaveln ska bekämpas

Utredningen slår också fast att den skandinaviska vargstammen fortfarande är starkt inavlad, en genetisk förstärkning är därför angelägen och bör i första hand ske genom att den naturliga invandringen underlättas och först i andra hand genom att vargar planteras ut.

- En sådan genetisk förstärkning av vargstammen förutsätter också att varstammen inte är för stor, säger Lars-Erik Liljelund.

Lodjursstammen är tryggad

När det gäller björn och lodjur bedömer utredningen att populationens storlek är tillfredställande. 1 800 björnar anses utgöra gynnsam bevarandestatus och dagens population är större än så. Detsamma gäller lodjurstammen, där en gynsamm nivå anses vara 1 200 individer.