Miljardsatsning på biomedicinsk forskning

1:44 min

Sverige ska starta ett internationellt forskningsinstitut, Science for life lab, med en omsättning på en miljard om året. Verksamheten ska börja nästa år i samarbete med Kungliga tekniska högskolan, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Karolinska institutet.

I dag presenterades vad som kallas den största enskilda satsningen på svensk biomedicinsk forskning någonsin under en presskonferens på Rosenbad.

Målsättningen är att institutet ska omsätta 1 miljard om året. Det är dock inte klart hur mycket staten ska skjuta till.

Även näringslivet ska vara med och finansiera satsningen, bland andra ska Wallenbergstiftelsen bidra med 220 miljoner. Även Astra zeneca, som nyligen beslutat lägga ner sin forskning i Södertälje, kommer att vara med och finansiera med i storleksordningen 30 till 60 miljoner per år i fem år.

Forskningsinstitutet ska ha plats för 1000 forskare och det ska rekryteras forskare även från andra länder. Institutet ska vara specialiserat på forskning kring gener och proteiner.

Antibiotikarestistens och alzheimer är exempel på områden som det ska det ska bedrivas forskning på.

Science for life lab kommer att ligga i Stockholm och Uppsala. Men en del av forskningen kommer också att ske på de universitet som ingår i samarbetet.

– Vi har höga ambitioner, Sverige ska ligga i framkant. Ett forskningsinstitut som SciLifeLab kan samla de skarpaste hjärnorna och lägga grunden till nya, stora genombrott, säger Jan Björklund.

Ekot