Rovdjursutredningen: 450 vargar om tio år

I snart två år har rovdjursutredningen arbetat med att utvärdera hur rovdjursstammarna ska se ut i framtiden. Regeringens utredare, Lars-Erik Liljelund, anser att "gynnsam bevarandestatus" för vargen innebär 450 vargar om cirka tio år.

Det behövs 450 vargar i vargstammen. Den bedömningen kvarstår rovdjursutredningen vid när den presenterade sitt slutbetänkande vid en presskonferens i dag. Samtidigt öppnar utredaren Lars-Erik Liljelund för en så kallad förvaltningsjakt för att reglera vargbeståndet.

– Jag förslog i betänkandet för ett år sedan, att man måste vidta åtgärder för att minska inavelsgraden, göra en så kallad genetisk förstärkning, och då bör det inte vara ett för stort antal helt enkelt, säger Lars-Erik Liljelund.

I dag finns det runt 300 vargar i Sverige. Inom ett år tror Lars-Erik Liljelund att man kan ha nått upp till de 450 vargar han föreslog redan för ett år sedan. Men det är på en tioårsperiod han tycker att vargstammen ska öka.

För att minska inaveln hos vargarna föreslår han därför så kallad förvaltningsjakt. Det för att reglera var vargarna finns, hur många de är och att de får genomslag av nya gener.

Redan för ett år sedan förslogs 450 vargar och då gjordes bedömningen ur ett biologiskt perspektiv. När man nu har tagit hänsyn till bland annat om befolkningen i varglänen kan acceptera det antalet och vilken ersättning renägare som drabbats av rovdjur skulle kunna få, kvarstår alltså utredarens bedömning.

Ann Dahlerus är generalsekreterare på Svenska Rovdjusföreningen och hon är kritisk till det. Hon bedömer att Sverige skulle behöva 1 200 vargar och kritiserar jaktförslaget.

– Det är oklart vad Lars-Erik Liljelund menar med förvaltningsjakt. Jag kan egentligen inte se att det är något annat än licensjakt han menar för det är ju en jakt som kommer begränsa vargstammen, säger hon.

Svenska jägareförbundet är däremot positiva till jaktförslaget, men tycker att utredningen inte har tagit tillräcklig hänsyn till de som lever i vargens närhet.

Utredningen föreslår också att politiker ska överlåta till Naturvårdsverket att bestämma om en miniminivå för antalet rovdjur i landet. Ett annat förslag är att de som drabbats av rovdjur ska få högre ersättning.

Caroline Åkerlund
caroline.akerlund@sr.se

Mimi Billing
mimi.billing@sr.se