Landstinget får hantera avfall

Landstinget Sörmland får klartecken från miljö och byggkontoret i Eskilstuna för att lagra och behandla smittfarligt avfall från sjukvården vid sin anläggning vid Mälarsjukhuset. Landstinget har under flera år inte haft de tillstånd som har krävts för att behandla och oskadliggöra smittavfall.
Miljökontoret anser att det finns en risk för spill eller läckage och kräver att Landstinget gör något åt detta för att Landstinget ska få tillstånd. Länsstyrelsen måste också tillsammans med Landstinget bestämma hur mycket smittavfall som ska få behandlas varje år.