Kvinnojouren i Fagersta öppen

Kvinnojouren i Fagersta har nu startat sin verksamhet igen efter att den legat nere i drygt ett år. Det är elva kvinnor som har gått samman, och nu driver kvinnojouren ideellt.
En av de engagerade, Anu Noriamäki, säger till P4 Västmanland att jouren redan efter en veckas verksamhet har kontaktats av en kvinna som behöver hjälp. Snart kommer kvinnojouren att ha en lägenhet, där utsatta kvinnor kan få hjälp och stöd och det skall även gå att nå att kvinnojouren i Fagersta dygnet runt via en jourtelefon.