Köttmärkning saknas ofta

Nästan hälften av allt kött som säljs i Västsverige har ingen ordentlig ursprungsmärkning.
I en stor undersökning som Länstyrelsen i Västra Götaland sammanställt visar det sig att bara drygt hälften av köttet som säljs i bit var riktigt märkt. Av det malda köttet var det bara en tredjedel som var ordentligt märkt. Sedan ett drygt år tillbaka ska allt kött vara ursprungsmärkt.