Satsning koncentrerar forskning till Stockholmsområdet

Ett nytt nationellt forskningsinstitut ska skapas i Stockholm och Uppsala med inriktning på så kallad life science, där fokus ligger på kartläggning av vår arvsmassa och proteiner för att kunna bota sjukdomar. 1000 forskare ska så småningom vara knutna till "Science for Life Laboratory", som presenterades igår som "unikt" och "historiskt" av de inblandade - men redan idag finns ett forskningscentrum med samma namn.

Enligt Mats Benner, professor i forskningspolitik i Lund, är det verkligt nya han kan se än så länge tillskott av pengar från Astra Zeneca och Wallenbergstiftelsen, och en ytterligare politisk styrning av den här typen av forskning till Stockholmsområdet:

– Jag kanske inte ska säga "more of the same" men det blir naturligtvis en fortsättning på de linjer som redan har etablerats i de här miljöerna, och det blir ett försök för Sverige att hänga på den här satsningen på kartläggningsforskning inom proteomik, att vi ska kunna hålla jämna steg med de fyra fem centra som finns i världen på de här området, säger Mats Benner.

Proteomik innebär kartläggning av våra proteiner för att i framtiden kunna bota sjukdomar.

Vad ser du för förlorare i den här situationen?

– Det finns en risk med den här strukturomvandlande ambitionen som regeringen har, att man ska ha en koncentration av life science i Stockholm och en koncentration av materialvetenskap i Lund, och det innebär att de miljöer som kan vara ibland kan vara mer framträdande än de som finns i Lund och Stockholm förtvinar eller lite kommer i skuggan av satsningarna på just de här två platserna, säger Mats Benner.

Men rektorn på Göteborgs universitet, Pam Fredman, är inte orolig:

– Jag ser fram emot att det här är en anläggning där vi också från livsvetenskaperna i andra delar av landet får ett inflytande i utvecklingen av det här så det verkligen får den potential som nationell anläggning som det kan bli, säger hon.

Enligt Mats Benner är det tydligt att satsningen görs som en kompensation för att Astra Zeneca nyligen beslutade att lägga ner sin läkemedelsforskning i Södertälje - något som Jan Björklund hävdar inte är fallet.

Så här ser Per Eriksson, rektor på Lunds universitet på den nya satsningen:

– Det är intressant och positivt att regeringen nu reagerar - jag hade önskat att man hade haft samma engagemang när man la ner lika många arbetstillfällen i Lund.