Oenighet inom S om vapenaffärer med saudierna

2:12 min

Flera tunga organisationer inom Socialdemokraterna anser att Sverige bör avsluta militäravtalet med Saudiarabien när det ska omförhandlas 2015. Men partiets utrikespolitiske talesman Urban Ahlin vill inte lova att avtalet bryts vid en eventuell kommande socialdemokratisk valseger.

Socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU:s ordförande Gabriel Wikström är en av de som vill se ett tydligare ställningstagande.

– Jag tycker att socialdemokraterna borde kunna vara mycket tydligare på den här punkten och säga att vi förhandlar inte om avtalet efter 2015. Man kan alltid diskutera vad som är en demokrati och inte men det är nog klart för alla att Saudiarabien är inte ens i närheten av att vara en demokrati, säger Wikström.

Efter Ekots avslöjande om det långtgående militära samarbetsavtalet med Saudiarabien, bland annat om att bygga en vapenfabrik, har en diskussion uppstått inom socialdemokraterna.

Partiets utrikespolitiske talesman Urban Ahlin ville i Ekots lördagsintervju den gångna helgen inte säga att avtalet med Saudiarabien ska sägas upp om socialdemokraterna vinner valet, och han försvarade behovet av en svensk vapenindustri och en svensk vapenexport, med hänvisning till säkerhetspolitiken.

Men det argumentet är en föråldrad kvarleva från kalla kriget anser Peter Weiderud, ordförande för det som förut hette broderskapsrörelsen, numera Socialdemokrater för tro och solidaritet.

– De ursprungliga argumenten för att vi ska ha den stora vapenindustri vi har och den stora export vi har, de finns inte längre, och vi skulle behöva ha en politik och ett nytt synsätt för att komma in i en mer normal situation, säger Weiderud.

Även Socialdemokrater för tro och solidaritet vill att avtalet med Saudiarabien ska avslutas 2015, och de efterlyser en större parlamentarisk insyn i vapenexporten generellt.

Det socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande Lena Sommestad vill att större hänsyn ska tas till mänskliga rättigheter när det fattas beslut om vapenexport.

– Det är alltid så i politiska partier att det finns motstridiga uppfattningar, och S-kvinnor och övriga sidoorganisationer har beslut på sina respektive förbundsmöten om en långsiktig avveckling av svensk vapenexport, säger Sommerstad.

Hon tillägger att det är en radikal och långsiktig ståndpunkt, som inte kommer att omfattas av hela partiet imorgon, men det är en debatt som kommer att fortsätta.

– Det tycker jag är viktigt, det är en svår men viktig debatt, säger kvinnoförbundets ordförande Lena Sommestad.