Rivning av lägenheter

Härnösands kommun ska riva ytterligare 420 lägenheter i år och nästa år. Den 18 juni väntas kommunfullmäktige fatta beslut och sedan ska hyresgäster i dom berörda husen informeras.
Rivningarna är en del i avtalet med Bostadsakuten och när rivningarna är genomförda får kommunen 55 miljoner konror av bostadsdelegrationen som belöning. Kommunala Härnösandshus har idag 450 outhyrda lägenhter , det är var femte lägenhet som ägs av Härnösandshus.