Jylland - nu en del av Halland

Efter att nu danmarksfärjan Stena Nautica byggts om och fördubblat sin lastkapacitet presenteras begreppet Kattegattdiagonalen av organisationen Green Link
Kattegattdiagonalen står för det samarbete mellan dom danska och svenska kommuner som ingår i Green Link vill utöka med handel,turism,utbildning och kultur inom den gränsöverskridande regionen med 600 000 invånare. En upprustning av riksväg 41 pekades ut som en av dom mest angelägna frågorna.