Sommarvikarier sökes - redan nu

Sommarjobben anmäls allt tidigare till arbetsförmedlingarna. Svårigheten att hitta arbetssökande till vård och omsorg får arbetsgivarna att slåss om vikarierna redan mitt i vintern.
Fram till och med februari i år anmäldes 27 136 sommarvikariat till landets arbetsförmedlingar. Det är en kraftig ökning jämfört med samma period i fjol då 19 969 anmälningar kom in. För tre år sedan var motsvarande siffra 9 317 lediga sommarjobb, enligt Arbetsmarknadsstyrelsens (Ams) siffror. - Vi kan se den tendensen att vikariaten tidigareläggs, säger Ams utredningschef Tord Strannefors, till TT. Svårtolkad statistik Även om det är för tidigt att säga att antalet sommarjobb därmed också kommer att bli fler, talar ändå statistiken för det. Fram till och med maj 1999 hade 24 827 lediga sommarvikariat anmälts till arbetsförmedlingarna. I fjol hade den siffran fördubblats. Men då ska man komma ihåg att många av sommarjobben ordnas utan arbetsförmedlingarnas hjälp, enligt Strannefors. Så här långt i år är ökningen störst av antalet lediga jobb inom vård och omsorg. Där är det av tradition också svårast för arbetsgivarna att hitta sökande. - De brottas alltid med enorma problem på sommaren. Och då vill man vara snabbt ute, säger Strannefors. Arbetslösheten påverkar Frågan är om den allt tidigare efterfrågan på arbetskraft möts av fler sökanden redan flera månader före sommaren. På Ams har man ingen bra bild av det ännu. På länsarbetsnämnden i Västernorrland har man märkt av samma trend som i resten av riket, en fördubbling av antalet lediga sommarjobb jämfört med samma period i fjol. De flesta jobben finns inom vården och där är det som vanligt ont om sökande. - Men det ser ändå ganska bra ut, även om det inte är säkert att vi lyckas ändå, säger länsarbetsdirektör Gunnar Fors. Antal sökande efter sommarjobb hänger också ihop med läget på arbetsmarknaden rent generellt. En högre arbetslöshet ger större konkurrens om sommarjobben, vilket gör att studielediga ungdomar får svårare att konkurrera med arbetslösa. Och så lär det bli även i år även om arbetslösheten är relativt låg: - En viss konkurrens från arbetslösa kommer det att bli, säger Tord Strannefors. Svagare sysselsättning För trots att arbetslösheten fortfarande inte har ökat, vilket Ams befarat efter höstens varselvåg, finns tecken på en svagare arbetsmarknad. Sysselsättningen minskar, visar statistiken, men det gör också utbudet av arbetskraft. Det gör att den synliga arbetslösheten inte ökar - ännu. Tord Strannefors vill inte spekulera i var arbetskraften tar vägen, några fler än tidigare försvinner till studier, men det förklarar långt ifrån allt: - På något sätt försvinner folk från arbetsmarknaden. Olle Lindström/TT