Religionsfrihetens utmaningar

25 min

Religionsfriheten har historiskt betraktats som en central rättighet och placerades efter andra världskriget in bland andra grundläggande fri och rättigheter i FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Men religionsfriheten i vår tid ställs inför nya utmaningar i en global och mångkulturell värld.

Titeln på Hans Ingvar Roths senaste bok är " Är religion en mänsklig rättighet?". I Människor och tro besvarar han frågan med ett ja, men visar också hur komplicerad religionsfriheten är, både att förstå och tillämpa. Vad kan man tex kräva i religionsfrihetens namn och varför kränks människors rätt till religionsfrihet på flagranta sätt runt om i världen?