Brå: Så kan polisen bättre utreda hedersvåld

1:12 min

Polisen måste förbättra sitt arbete med hedersvåld. Det tycker Brottsförebyggande rådet som har undersökt polisens arbete på uppdrag av Rikspolisstyrelsen.

– Man ska inte se det som att polisen är helt urusla på att utreda den här typen av brott, för det finns också väldigt goda exempel. Men det finns mycket att göra. Dels när det handlar om hur man ska organisera arbetet och dels i enskilda ärenden. Att man ser till att förhöra de som finns att förhöra och att dra i de trådar som finns, säger Emma Ekström, utredare på Brottsförebyggande rådet.

Brottsförebyggande rådet har gjort en utredning på uppdrag av Rikspolisstyrelsen. Resultaten pekar på att det är viktigt att kvinnor som anmäler hedersrelaterat våld känner sig sedda när anmälan tas upp, att fler frågor ställs och att polisen använder sina kunskaper bättre.

Enligt Emma Ekström finns kunskapen i dag hos vissa delar av polismyndigheten men den skulle behöva spridas till många fler. Ett förslag är att polisen ska skapa en nationell resursgrupp.

– Den skulle kunna hålla i centrala utbildningar och skapa ett kontaktnät med andra myndigheter och verksamheter och finnas som resurspersoner för andra inom polismyndigheten som möter människor som är utsatta för hedersrelaterat våld, säger Emma Ekström.

Och inom polisväsendet vill de ta till sig kritiken.

– Tittar man på alla inledande förhör och inledande utredningsåtgärder som vidtas så hittar du ett antal fall där man kunde gjort annorlunda och kunde ha gjort mer. Det är det som vi hela tiden måste jobba med, att höja lägstanivån, säger Ulrika Herbst, avdelningschef på Rikspolisstyrelsen.