Vindkraftskunskap för miljoner

Det behövs mer kunskap om vindkraftens effekter på flora och fauna om vindkraftproduktionen ska kunna tjugodubblas. Därför vill regeringen tillsammans med centern och vänsterpartiet satsa 350 miljoner kronor för just den kunskapen. I den energipolitiska propositionen som presenterades idag föreslås särskilda anläggningar i olika typer av miljöer för att få fram värdefull kunskap för framtida utbyggnad. Ett exempel är den havsbaserade vindkraftens effekter på flora och fauna.