Vårdtagares alkoholkonsumtion

13 min

Ska hemtjänsten köpa ut sprit till vårdtagare som är alkoholister? Enligt Socialstyrelsen är svaret ja. När de prövade fallet med en äldre man som missbrukat alkohol i 25 år men som inte kunde gå till bolaget själv kom man fram till att personalen inte kan begränsa en vårdtagares alkoholkonsumtion. Individens självbestämmanderätt väger tyngre än hemtjänstpersonals eventuella obehag inför att köpa alkohol till en klient som är missbrukare. Samtal med Socialstyrelsens Mary Nilsson och undersköterskan Gunilla Jonsson. Vi hör även hur anställda på ett äldreboende i Göteborg ser på problematiken. 17-timmen