Svenskarna har korta arbetsdagar

Den faktiskt arbetade tiden ligger lägre i Sverige än EU-snittet.
Spridningen av arbetstiden är också större i Sverige än över lag, det vill säga en relativt stor grupp anställda jobbar mer än 40 timmar i veckan samtidigt som en stor grupp jobbar mindre än 34 timmar per vecka. Det visar internationell jämförelse av arbetstiden - en skrift som ingår i utredningsarbetet om att se över den lagstadgade arbetstidslängden i Sverige.