Läkarbristen ökar kostnaderna

Det är läkarbristen som tvingat upp läkarnas ingångslöner och därigenom orsakat en ökning av landstingets lönekostnader under de första nio månaderna förra året jämfört med året innan.
Den förklaringen ger landstingsledningen efter revisorernas granskningsrapport, som visar att antalet arbetade timmar har minskat medan lönekostnaderna ökat. Landstingsledningen säger också att effekten av stängningen av akutsjukvården i Kristinehamn och Säffle inte hunnit slå igenom under den granskade perioden, men att det kommer att få effekt senare.