Sopor från Neapel bränns i Stockholm

Energibolaget Fortum ska ta emot 6 000 ton sopor från Neapel och bränna i sin anläggning i Högdalen i södra Stockholm. Sophanteringen i Neapel har kontrollerats av den napolitanska maffian, Camorran. Enligt informationschef Ulf Wikström vid Fortum är det bättre för miljön att bränna avfallet i Högdalen än att soporna hanteras i Italien.

– Just nu så stänger man olagliga deponier i området i Italien. Italienarna har fått tydlig kritik av EU för sin avfallshantering och nu försöker man få ordning på detta. Under en period kan det uppstå tillfällen då den lokala sophanteringen inte mäktar med och där kan vi vara med och se till att undvika att sopor går på deponi. För då gör vi en nytta för både klimatet och miljön, säger Ulf Wikström.

I Neapel har sophanteringen varit katastrofal. Alla soptippar är fyllda. Camorran har levt på illegal sophantering  och på många ställen bara dumpat avfallet. Men italienska staten försöker nu åtgärda sopberget.

Att Sverige importerar avfall ska ses mot bakgrunden att vi här mer än i många andra länder byggt har byggt förbränningsanläggningar för energiproduktion. Importen av avfall till förbränning var år 2010 800 000 ton, en fördubbling på  tre år.

Fortum har planer på att importera ännu mer avfall. Hela EU står inför att stänga sina soptippar, eller deponier. Den här leveransen från Neapel sker på prov.

– Om det går bra och vi ser goda möjligheter och att vi kan ha bra kvalitetskontrollsystem, som gör att vi får minst lika bra eller bättre kvalitet på de här brännbara fraktionerna så kan jag inte utesluta att vi fortsätter, säger Ulf Wikström.

Vad vet ni om innehållet i de här soporna?

– Det är mycket noggrant kontrollerat. Dels på plats och det finns en utförlig deklaration om vad avfallet består av. Och vi kommer också att kontrollera avfallet när det kommer hit till Stockholm och få bekräftat att det är så.

Med tanke på att sophanteringen i Neapel är omvittnat usel, hur litar ni då på de försäkringar ni får?

– A 2A som det här bolaget heter är ett stort och seriöst energibolag. Det är Italiens största ledande fjärrvärmeleverantör och de har väl utvecklade system för kvalitetskontroll. De är ytterst angelägna att leva upp till de krav som vi ställer.