Regeringen överens om regler för kärnkraft

2:24 min

Efter åratal av diskussioner har regeringspartierna nu kommit överens om hur regelverket kring kärnkraften ska se ut. Det blir ingen ny lag som uttryckligen förbjuder statliga subventioner till kärnkraft. Ekot har tagit del av skrivelsen som klubbades på ett extrainsatt regeringssammanträde i förmiddags.

IT- och energiminister Anna-Karin Hatt (C) är nöjd med överenskommelsen.

– Jag är väldigt nöjd med att vi på flera punkter nu har säkerställt att kärnkraften är en energikälla som får stå på egna ben, bära sina kostnader och ta större ansvar också för de risker som är förknippade med den energikällan, säger hon.

Enligt Anna-Karin Hatt lever kärnkraftindustrin i Sverige redan i dag upp till kravet på att klara sig utan statliga subventioner. Det var ett besked som industrin har länge har väntat på. Det kan få avgörande betydelse för om det går att få lönsamhet i att bygga ny kärnkraft.

Det har gått tre år sedan allianspartierna gjorde den historiska överenskommelse som ledde till att förbudet mot att bygga ny kärnkraft togs bort.

Samtidigt sa regeringen att staten inte ska subventionera byggandet av ny kärnkraft. Men inte förrän i dag har allianspartierna alltså lyckats komma överens om vad det innebär.

Centerpartiet, som historiskt har varit motståndare till ny kärnkraft, vill ha en sträng tolkning av begreppet, som skulle göra det svårt för industrin att få lönsamhet i ny kärnkraft.

Folkpartiet vill tvärtom göra villkoren så gynnsamma som möjligt.

I och med dagens beslut blir det inga lagförändringar som försvårar byggandet av ny kärnkraft. Regeringen säger att det inte behövs någon ny lag som uttryckligen förbjuder statliga subventioner och att en sådan lag riskerar att krocka med grundlagen.

Beskedet att industrin ska ha ett obegränsat ansvar vid en olycka skjuts på framtiden med hänvisning till beslut i andra EU-länder.

Anna-Karin Hatt konstaterar att hon som centerpartist måste vara beredd att acceptera att det kan byggas ny kärnkraft i Sverige.

– Vi har gjort en energiöverenskommelse som vi står bakom och som vi har ansvar för att vårda i regeringen. I den är det tydligt att kärnkraften kan få förekomma i Sverige. Det är nu möjligt, om någon vill, att fundera över att bygga ny kärnkraft i Sverige, men då under strikta villkor, under förutsättning att man måste bära sina egna kostnader, säger IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.