Jönköpings kommun

Kulturhusnedläggning JO-anmäls

Jönköpings kommun JO-anmäls nu efter beslutet att lägga ner Kulturhuset. Anmälaren menar att hyresgästerna borde informerats innan kommunen gick ut med beslutet i media.

Anmälaren tycker att det tillhör god sed att informera de berörda och eftersom det inte gjorts JO-anmäler han nu alltså kommunen.