Tågstrejk inleddes i morse

Skåne drabbas hårt
Det är den fristående fackföreningen Svensk Lokförarförening (SLFF) som står bakom strejkhotet. Bakgrunden är att man vill teckna kollektivavtal med arbetsgivaren Almega. Arbetsgivaren har redan tecknat avtal med fackförbunden Seko och Statstjänstemannaförbundet. Kustpilen, Öresundstågen men även SJ:s fjärrtåg till Mellansverige påverkas av strejken.