Problem när NMT försvinner

Glesbygdsmobilen NMT 450 kommer troligen finnas kvar i fem år till. Men när NMT-nätet sedan släcks blir det stora problem för skogsbruket och glesbygden. Det tror Skogsbrukets forskningsinstitut, Skogforsk.
I glesbygdsområden som inte täcks av GSM-nätet är man fortfarande beroende av NMT, som har bättre geografiska täckning. Och svenskt skogsbruk har idag stort behov av NMT, bland annat för information direkt från avverkningsplatsen. Framtidens mobiltelefon, 3G, kommer förmodligen bara att täcka bebodda områden och därför forskar man nu runt lösningar för skogsbruket.