Demokrati och service på landet

I dag invigdes den 7:de landsbygsrikdagen, och i år hålls den i Piteå.
Landsbygsriksdagen syftar till att väcka opinon inför riksdagsvalet och fungera som en nationell mötesplats för landsbygdsutvecklare och landsbygdsfrågor. Från ord till handling är temat för årets landsbygsrikdag. Viktiga frågor är bland annat lokal demokrati, infrastuktur och service på landbygden.