Protester mot nedskärningar

Elevkampanjen i Umeå överlämnade idag 5877 namnunderskrifter till skolstyrelsens ordförande Mikael Berglund i kommunalhusets entré.
Ett tjugotal ungdomar var med och överlämnade de insamlade namnen och passade på att fråga skolstyrelsens ordförande om framtiden i skolan. Frågor som spände från Wernerssonpengar till Kolbäcksbron. Sofia Lindvall var en av eleverna på plats. Hon går i Högstadiet, på Bräntbergsskolan. Hon önskade sig bättre miljö i skolan, fler lärare och mindre klasser.