Makten över musiken

Kulturens pris

Det skulle bli fler kulturentreprenörer, mer sponsring och färre musiker i kö på arbetsförmedlingen med den nya kulturpolitiken. Kaliber har gått till siffrorna och hittat en kulturpolitisk dröm som slagit in. Men frågan är, hur mår själva föremålet för politiken - kulturen?

I den tredje och sista delen i serien Makten över musiken granskar Kaliber och Mitt i musiken en kulturvärld som allt mer står på egna ekonomiska fötter, men som ändå undrar: vem ska egentligen betala den där fakturan?