Widman vill ta hem soldater från Afghanistan

1:33 min

Den folkpartistiske riksdagsledamoten Allan Widman vill att de svenska soldaterna i den fredsbevarande truppen i Afghanistan tas hem. Han skriver i sin blogg att det är nog nu.

Beslutet har vuxit fram under en längre tid, men den 23-årige svenske soldat som miste båda benen i en minolycka nyligen, var en bidragande orsak till att den folkpartistiske ledamoten i försvarsutskottet bytte åsikt.

– Jag kan nu konstatera att det 50-tal länder som finns i Afghanistan inte avser att finnas kvar efter 2014. När en rimlig utsikt till framgång enligt min mening tycks saknas då ska vi inte ta några onödiga risker med våra soldaters hälsa, säger Allan Widman.

Önskan om ett snabbt  tillbakadragande är Allan Widman personliga åsikt. Han har dagligen funderat över när det är rimligt att dra sig ur Afghanistan och det blev än mer påtagligt vid den senaste olyckan. Han menar insatsen i Afghanistan är ett politiskt misslyckande, inte ett militärt:

– Vi har inte förmått att ingjuta ett hopp hos afghanerna om en bättre morgondag och utan det hoppet har stabilisering inte varit möjlig. Vi har heller inte förmått att hitta politiska lösningar som accepteras av alla de länder som finns i den här regionen.

Ditt parti har en annan åsikt i den här frågan, hur tänker du hantera det?

– Ja, jag hoppas att det ska finnas andra som också funderar på hur den här situationen ser ut, säger han.

– Det måste vara så att vi gör de här avvägningarna fortlöpande. Jag ska inte säga att mitt parti har en bestämd uppfattning i den här frågan, det är något man får resonera om och jag hoppas ge ett litet bidrag i den debatten, säger Allan Widman.

När den svenska truppen bör lämna Afghanistan tar han inte ställning till.

– Vi bör inte dröja med ett tillbakadragande när det synes som hoppet till framgång inte längre är rimligt.