Nämnder slipper underskott

2001 års bokslut för Skellefteå kommunkoncern visar ett överskott på 213 miljoner kronor. Det stora överskottet beror på stora vinster för det kommunala bolaget SkellefteåKraft.
Tar man bort alla intäkter från Skellefteå kraft,dom övriga kommunala bolagen och kommunens egna avgiftsbelagda verksamheter, blir resultatet ett minus på 2,5 miljon. Socialnämnden visar ett underskott på 23 miljoner och Barn- och grundskolenämnden ett minus på 20 miljoner. Kommunledningen menar att det är orimligt att dessa nämnder ska ta med sig underskotten, och därför kommer de att täckas med extra tillskott.