Kalmar län

Kritik mot stoppat miljöstöd

1:57 min

Rekordmånga lantbrukare lämnar kvar en remsa obrukad mark mot åar och vattendrag, vilket minskar näringsläckaget och gynnar fåglarna. Men Jordbruksverket har nu stoppat möjligheten att ansluta sig till kantzonsstödet.

Fredrik Jerlström är en av drygt 11 000 lantbrukare i landet som har anslutit sig till kantzonsstödet. Det är fler än någonsin tidigare.

Kantzonsstödet syftar i första hand till att minska fosforläckaget till vattendrag, ett läckage som i förlängningen ökar övergödningen i Östersjön och leder till döda bottnar och giftalgsblomning.

Fredrik Jerlström ser stora miljövinster med stödet och han är kritisk till att Jordbruksverket har beslutat att inga fler lantbrukare får ansluta sig till kantzonsstödet.

– Det är tråkigt. Vi behöver egentligen så många skyddszoner som möjligt för att minska fosfor- och kväveläckaget, säger Fredrik Jerlström.

En kantzon är en minst sex meter bred skyddad yta längs vattendrag och tillsammans med andra skyddade småbiotoper, som åkerholmar och så kallade lärkrutor, gynnar de fågelarter som minskar i antal i det moderna jordbrukslandskapet, bland dem sånglärka, stare och hämplingen.

– Det är en fin vårdag och man hör lärkan drilla här ovanför. Det är viktigt med de här zonerna, för det finns inte så många andra ytor här på åkrarna för fåglarna att vara på, säger Fredrik Jerlström och blickar ut över sina marker.

Forskare Ola Olsson vid Lunds universitet har tittat på vad såna här skyddade småbiotoper betyder för arter som missgynnas i jordbrukslandskapet.

--Det är i kantzonerna man hittar fåglar. Mitt ute i veteåkern finns de inte, säger Ola Olsson.

Men trots att rekordmånga lantbrukare är med i stödet som minskar övergödning och ökar den biologiska mångfalden, så har jordbruksverket alltså stoppat all ny anslutning till det.

– Orsaken till det är att målet som är satt med den här ersättningen är uppnått och som alltid när det gäller statens medel så är det en fråga om prioriteringar, säger Örjan Zetterqvist, enhetschef på Jordbruksverket.

Men docenten och forskaren Ola Olsson är kritisk till det resonemanget.

– Jag förstår inte logiken. Inte i något fall skulle jag säga att vi har uppnått de miljömål som Sverige har satt. Varken då det gäller näringsläckaget till Östersjön eller minskningen av den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet, vi är inte färdiga än på långa vägar, säger han.

Så snarare skulle fler lantbrukare behöva ansluta sig?

– Ja, det tycker jag absolut, säger Ola Olsson.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se