Bonniers hotas av vite

Bonniers Bokklubb måste sluta att skicka reklam som ser ut som personliga brev. Det anser konsumentombudsmannen (KO) och hotar med ett vite på 100 000 kronor.
Enligt marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas så att det framgår att det är reklam. Men Bonniers Bokklubb har använt försändelser som, enligt KO, är alltför lika ett vanligt privatbrev. Avsändaren förefaller vid första anblicken vara en privatperson. Därför strider Bonniers reklam mot marknadsföringslagen, anser KO som förbjuder Bonnierförlagen att fortsätta använda den kritiserade reklammetoden.