"Kapacitet för att döda" som marknadsföring

2:10 min

Försvarskoncernen Saab använder en aggressiv marknadsföring för sina produkter. En pansarvärnsrobot säljs exempelvis in med att den har ett läge som är specifikt riktat mot mjuka mål som hus och människor.

Det är som i en actionfilm när Saab visar upp JAS Gripen i sina reklamfilmer. Blanka stridspetsar och snabba vändningar.

Men det som inte är med i den mer officiella reklamen är det som direkt anspelar på produkternas förmåga att döda. I broschyrer som enligt en granskning i Expressen används vid vapenmässor, till exempel i dikaturen Qatar, är det en än mer aggressiv ton.

Gripen marknadsförs med frasen "See first – kill first" (se först, döda först) och att planet har en garanterat hög kapacitet för att döda.

En av Saabs andra produkter, en pansarvärnsrobot, marknadsförs med att den är utrustad med ett soft target mode, ett läge som är särskilt träffsäkert och används bland annat för mjuka mål som människor och hus.

Bertil Hellström är stabschef på Saabs centrala marknadsavdelning.

Är det här god reklam?

- God eller inte, vi har valt att göra den på det här sättet eftersom branschen är betingad av att vi vill gärna framträda som en duktig leverantör ute på markanden i ganska hård konkurrens.

- Vi markandsför våra produkter som effektiva system som kunderna har råd att köpa. Våra vapen är väldigt kostandseffektiva och vi skäms definitivt inte.

Är det inte att glorifiera dödande?

- Vi glorifierar inte dödande på något sätt, utan tycker att vi tar ett väldigt stort ansvar för den verksamheten vi har i Saab när det gäller vapen.