Dyr och dålig smärtvård drabbar mer än en miljon

Trots att det finns ny kunskap om hur man ska behandla långvarig smärta är vården av smärtpatienter otillräcklig i Sverige. Nu har landets smärtläkare tröttnat på att inte kunna ge sina patienter lindring.

I ett brev till regeringen beskriver läkarna en orättvis och dåligt organiserad smärtvård.

– Vi tycker att det behövs en nationell smärtplan som gör någonting åt hur smärtvården ser ut. För jag tror att för en ganska stor del av patienterna så är det inte någon bra situation. Smärtvården ser väldigt olika ut men den är också förknippad med väldigt stora kostnader i vård, men framförallt i samhället, säger Björn Gerdle i Linköping är professor i rehabiliteringsmedicin.

Det finns minst en och en kvarts miljon människor med långvarig värk i Sverige, och förutom lidandet kostar det också samhället närmare 90 miljarder kronor varje år enligt siffror från Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Men långtifrån alla får hjälp av sjukvården. Louise Skogh i Linköping drabbades som tonåring av en nackskada när hon tränade gymnastik och råkade senare också ut för en bilolycka. Nu har hon ständig värk.

– De värsta dagarna kommer jag inte ens upp ur sängen. För det går inte att hantera den smärtan när man försöker röra minsta del. Jag är bara 25 alltså, och sen har jag två små barn också.

Under de senaste tolv åren har Louise Skogh sökt hjälp mot värken otaliga gånger - både hos traditionella och alternativa vårdgivare. Hoppet om att någon gång bli så bra att hon kan börja arbeta igen har drivit henne vidare i vårdapparaten.

– Det är ju först nu som någon tagit tag i det. Innan har det varit: ”Ok, du har ont där, ät Tradolan, ät morfin. Funkar det inte, öka dosen”.

Nu har Louise till slut ett hopp om att genom ett intensivt rehabiliteringsprogram på Smärtkliniken i Linköping, bli så bra att hon kan arbeta och ta hand om barnen.

Klinikchefen där, Björn Gerdle, hoppas att regeringen ska få upp ögonen för att alla drabbade behöver en rättvis vård.

– Jag tror att man kan få i alla fall en likvärdig smärtbehandling genom att Socialstyrelsen skulle slå fast normer för hur smärtvården ska se ut. Då skapar man förutsättningar för det. Sedan att få en bra smärtvård, då handlar det om utbildning för vårdpersonal, forskning och effektiva sätt att se till att det här kommer till allas kännedom om hur man ska bete sig, säger han.